درباره ما

فروشگاه نیتوسا

نیتوسا؛ اشاره دارد به مادر زمین

نیتوسا؛ یک مادینه استـ؛ یک زاینده

در نیتوسا بهترین ها خلق می شوند

تلاش می کنیم بهبود مستمر وجود داشته باشد

ما فردایی متفاوت تر را می خواهیم.

فرآیندها، به دقت و با وسواس کنترل می شود، عشق جوهره وجودی ما را تشکیل می دهد

می خواهیم در کنار هم بهتر زندگی کنیم.

بازوان تولیدی ما؛ بُرکان و کالیان هستند که مجدانه تلاش می کنند تا برای شما از دست نیافتنی ترین مکان های طبیعت اکسیر زندگی را به ارمغان بیاورند. 

کوهستان های خراسان، دل کویر ایران، کوهستان های زاگرس، کیمیاگران شما در تلاشند، تا با نهایت عشق و احترام این هدیه طبیعت، بدست شما برسد تا شما آن ها را کشف کنید

همان اصالت جاودانه، همان کیفیت بدست شما خواهد رسید. 

 

مدیریت محترم نیتوسا.

مبلغ نهایی :0 تومان
ثبت و پرداخت سفارش